گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اخبار > گزارش جهانی قاچاق انسان (2018)


  چاپ        ارسال به دوست

گزارش جهانی قاچاق انسان (2018)

مقدمه

گزارش جهاني قاچاق انسان در سال 2018 كه از سوي دفتر جرم و موادمخدر سازمان ملل تهيه شده است، در يك نشست غيررسمي با حضور خانم كنايسل، وزير امور خارجه اتريش و آقاي فدوتوف، مدير اجرايي دفتر جرم و موادمخدر سازمان ملل در تاريخ 17/ 10/ 1397(7 ژانويه 2018) ارائه گرديد.

اهم مطالب مطروحه در نشست رونمایی از گزارش

در ابتدای جلسه، آقاي فدوتوف در سخنان خود به كودكان سرباز، كار اجباري و برده داري جنسي در قاچاق انسان اشاره نمود. وي افزود، كمك هاي فني و همكاري بين المللي در اين حوزه به منظور حمايت از كشورها در حفاظت از قربانيان و محاكمه مجرمان بايد افزايش يابد. وی افزود، این گزارش بر اساس مندیتی است که سازمان ملل در سال 2010 به دفتر جرم و موادمخدر در زمینه بررسی قاچاق انسان داده است. خانم كنايسل نيز بر اهميت مقابله با اين جرم پليد، در موثرترين طريق ممكن تاكيد نمود. وی افزود، این اولین بار است که گزارش قاچاق انسان در وین و نه در نیویورک منتشر می شود. باید آگاهی ها در این زمینه افزایش یابد و مقابله با قاچاق انسان که جرمی علیه حقوق بشر است، به منظور حمایت از انسان ها صورت پذیرد؛ زیرا قاچاق انسان بخشی از جرائم سازمان یافته است که برای قاچاقچیان ایجاد درآمد می کند. در همین راستا، بایستی قربانیان این موضوع نیز شناسایی و کمک شوند. در این اقدام، به همکاری جهانی نیاز است. 

اهم محورهای گزارش

گزارش دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل در دو بخش تهیه شده است: بخش اول گزارش به موضوعات مرتبط با قربانیان بیشر قاچاق انسان، محکومیت قاچاقچیان، اشکال سوءاستفاده از آنها، روند قاچاق و لزوم خطاب قرار گرفتن این جرم پرداخته است. بخش دوم نیز مناطق مختلف جغرافیایی نظیر اروپا، آسیا، آمریکا، آفریقا و خاورمیانه را در قاچاق انسان مدنظر قرار داده است. در این گزارش، از جمله محورهاي ذيل درج شده است:

1.      گزارش جهاني قاچاق انسان بر اساس اطلاعات دريافتي از 142 كشور تدوين شده است كه مبين جهاني بودن آن است. در اين گزارش آمده شده است كه بيشترين قربانيان قاچاق انسان در طول سيزده سال گذشته، در سال 2016 بوده كه به دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل اعلام شده است. اين رقم مي تواند گوياي افزايش قاچاق انسان باشد.

2.      اگر چه قاچاقچيان انسان در سراسر جهان بيشتر محكوم شده اند، اما اين نگاه كه هنوز حوزه هاي وسيعي از مصونيت در قبال مجازات وجود دارد نيز مدنظر قرار گرفته است. از تعداد قاچاقچيانی كه در سال 2016 در موضوع قاچاق انسان بازداشت و مورد تحقيق قرار گرفته اند، ميزان 69 درصد را مردان و 31 درصد را زنان تشكيل داده اند. محکومین قاچاق انسان تشکیل شده است از 38 درصد زنان و 62 درصد از مردان. بيشتر قاچاقچياني كه در كشورهاي خود در سال 2016 محكوم شده اند، به ترتيب در اروپاي شرقي و آسياي مركزي، آمريكاي مركزي و كارائيب، آفريقا، آسياي شرقي و پاسفيك، آمريكاي جنوبي اروپاي مركزي و اروپاي غربي بوده است.

3.      در گزارش، به مشخصات قربانيان اعم از زن و مرد بودن و اشكال مختلف استثمار آنها نظير برده داري جنسي، كودكان سرباز و كار اجباري توجه شده است. بر اساس اين اطلاعات، تعداد كودكان قاچاق روند افزايشي داشته و 30 درصد از موارد كشف شده قربانيان را به خود اختصاص داده است. در همين حال، 70 درصد قربانيان كشف شده نيز به زنان اختصاص دارد. در كل، بيش از 24000 قرباني در سال 2016 كشف شده است.

4.      بر اساس گزارش، میزان قربانیانی که در داخل کشورهای خودشان کشف شده اند به ترتیب در آسیای جنوبی 94 درصد، آمریکای جنوبی 77 درصد، آسیای مرکزی و اروپای شرقی 76 درصد، آمریکای مرکزی و کارآئیب 70 درصد، آمریکای شمالی 68 درصد، آفریقا 67 درصد، اروپای شرقی و مرکزی 47 درصد، خاورمیانه 32 درصد و اروپای غربی 23 درصد بوده است.  

5.      در گزارش تلاش شده است تا مشخصات مجرمان و روندهاي قاچاق انسان بررسي شود. اين اقدام شايد بتواند در جهت مقابله با قاچاچيان مفيد باشد.

6.      ارائه پاسخ هاي نهادي به اين پديده مجرمانه نيز مدنظر كشورها قرار داشته است. ارزیابی می گردد که تا ماه آگوست 2018، تعداد 168 کشور از کل 181 کشور (عضو کنوانسیون پالرمو) در راستای پروتکل قاچاق انسان سازمان ملل در زمینه مقابله با قاچاق انسان جرم انگاری کرده و قوانینی را تصویب کرده باشند. 

7.      كشورهاي ثروتمند، مقصد نهايي بيشتر قاچاق انسان بوده اند. به عبارت ديگر، اروپاي غربي و جنوبي بيشترين مقصد را تشكيل داده اند كه قربانيان مختلف آن مورد شناسايي قرار گرفته اند.

8.      قاچاقچيان، بيشتر زنان و دختران را هدف خود قرار داده اند و هدف نهايي غالب اين پديده نيز استثمار جنسي بوده است كه در كنار ساير موارد، نظير كار اجباري قرار مي گيرد. بدين ترتيب، خانم هاي بالغ تقريبا بيش از نيمي از قربانيان قاچاق را تشكيل مي دهند و مردان و دختران نيم ديگر را. در اين ميان، به نقش گروه هاي مسلح و تروريست ها در قاچاق زنان و دختران توجه شده است.

9.      اروپای غربی و جنوبی و آمریکای شمالی، در راس مناطق جغرافيايي قرار دارند كه بيشترين شناسايي قربانيان در مقصد را داشته اند. بعد از آن، مناطق ديگر نظير آمريكاي شمالي و خاورميانه، اروپاي شرقي و مرکزی، آفریقا، آسیای شرقی و پاسفیک، آمریکای جنوبی، آسیای مرکزی و اروپای شرقی، آمریکای مرکزی و آسیای جنوبی قرار گرفته اند.

10.  اينترنت، يك ابزار مهمي بوده است كه قاچاقچيان انسان و قربانيان را به يكديگر مرتبط مي ساخته است.

11.  نهایتا، در گزارش مذكور که مناطق مختلف جغرافيايي اروپا، آسيا، آمريكا، آفريقا و خاورميانه را تحت بررسي و مطالعه قرار داده است، به اختصار اينگونه نتيجه گيري شده است كه در سطح جهاني، كشورها قربانيان قاچاق انسان بيشتري را كشف و گزارش كرده اند و قاچاقچيان بيشتري را نيز محكوم نموده اند، اما اين موضوع مي تواند نتيجه هر دو افزايش ظرفيت ها در جهت شناسايي قربانيان و نیز نتيجه افزايش تعداد قاچاقچيان تلقي گردد.

بیشتر کشورهای اروپای غربی و مرکزی، جرم خاص قاچاق انسان را بعد از لازم الاجراء شدن پروتکل مقابله با قاچاق انسان سازمان ملل در دسامبر سال 2003 در قوانین کیفری خود درج و جرم انگاری های مربوطه را به عمل آورده اند. بر همین اساس، احکام محکومیت نیز صادر کرده اند. کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی نیز جرم خاص قاچاق انسان را معرفی کرده و جرم انگاری لازم را انجام داده اند. بیشتر کشورهای آسیای شرقی و پاسفیک نیز این اقدام را بعمل آورده اند، اگرچه دو کشور این منطقه صرفا برخی جنبه های قاچاق انسان را جرم انگاری کرده اند. همینطور، اکثریت وسیعی از کشورهای آمریکای مرکزی و کارآئیب و سه کشور در آمریکای شمالی جرم انگاری قاچاق انسان را در قوانین کیفری خود انجام داده اند. بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی هم جرم خاص قاچاق انسان را تعریف کرده اند. پنج کشور آفریقایی(sub-sahra) نیز جرم انگاری قاچاق انسان را صرفا در رابطه با قربانیان کودک به عمل آورده، اما دو کشور اسمی از جرم خاص به میان نیاورده اند. بیشتر کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه نیز قاچاق انسان را جرم انگاری کرده اند و از میان 17 کشور مورد ارزیابی، صرفا لیبی و یمن هنوز اقدامی نکرده اند. 


١٣:٠٩ - 1397/10/19    /    شماره : ٥٥٢٦٩٣    /    تعداد نمایش : ١٣خروج
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران